Thông tin tuyển dụng

Tuyển lái xe cho giám đốc

Đăng ngày 6/23/2017 4:36:16 PM

- Lái xe phục vụ giám đốc.

Quản lý dự án Thủy lợi - Kỹ sư thủy lợi

Đăng ngày 6/20/2017 4:37:49 PM

- Thiết kế và thi công các công trình thủy lợi như: đê, đập, kè, tường chắn, cầu, cống, kênh mương và các công trình thủy điện... - Tư vấn giám sát xây dựng công trình; Quản lý, khai thác, vận hành: công trình thủy lợi, công trình điện lực và năng lượng...

Nhân viên kỹ thuật (chuyên nghành Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện...)

Đăng ngày 5/25/2017 10:31:33 AM

- Thiết kế và thi công các công trình thủy lợi như: đê, đập, kè, tường chắn, cầu, cống, kênh mương và các công trình thủy điện... - Tư vấn giám sát xây dựng công trình; Quản lý, khai thác, vận hành: công trình thủy lợi, công trình điện lực và năng lượng...

Tuyển dụng phòng kế hoạch - kỹ thuật (2 người)

Đăng ngày 2/20/2016 10:17:39 AM

Công ty DNCtelecom cần tuyển 2 nhân viên phòng kế hoạch - kỹ thuật