CÁC NGÀNH KINH DOANH CHÍNH

Công ty Cổ phần Đầu tư DNC đăng ký kinh doanh tập trung vào các mảng lớn là:
Xây dựng, tư vấn lập dự án đầu tư và kinh doanh thiết bị.

Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Xây dựng công trình công ích

Xây dựng công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin...

THÔNG TIN NGÀNH

Với tâm huyết xây dựng Công ty thành một địa chỉ tin tưởng cho các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNC luôn xác định phương châm: “Lợi ích của khách hàng là lợi ích của Công ty”. Đây là mục tiêu phấn đấu của Công ty – hết mình phục vụ khách hàng bằng tất cả năng lực và khả năng tốt nhất của mình.

Công ty đang không ngừng phát triển lực lượng xây dựng sản xuất, tiếp thu nhanh các tiến bộ mới về khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công ty Cổ phần Đầu tư DNC luôn phấn đấu là đơn vị được các nhà đầu tư xây dựng Hà Nội và các tỉnh tin tưởng, giúp đỡ để mở rộng xây dựng, sản xuất kinh doanh.